Stiller Spoor

 • Omschrijving

  De gemeente pakt, in samenwerking met spoorbeheerder ProRail, de geluidshinder van treinen in Deurne aan. Dit gebeurt door het aanbrengen van raildempers aan de rails en de plaatsing van geluidsschermen langs het spoor. Woningen waar de geluidshinder dan nog te hoog is, komen mogelijk in aanmerking voor gevelisolatie. Bij gevelisolatie kunt u denken aan dik glas, dakisolatie of geluidgedempte ventilatie.

 • Meer informatie

  Alle raildempers zijn geplaatst

  Op alle plekken waar raildempers gepland waren, zijn deze inmiddels geplaatst. De raildempers zijn aan de rails aangebracht over een traject van ongeveer 4 kilometer. Raildempers zorgen voor een geluidsvermindering van gemiddeld 3 dB (decibel).

  Planning aanleg geluidschermen

  De aannemer die de geluidschermen plaatst is Strukton. In het weekend van 14 en 15 juli zijn de eerste geluidschermen gebouwd ter hoogte van de Helmondseweg en Spoorlaan. In september en oktober gaat de bouw van de geluidschermen verder. De werkzaamheden lopen door tot eind 2018.

  In het onderstaande schema kunt u per gebied zien wanneer de schermen geplaatst worden. De planning is een inschatting en kan tussentijds wijzigen.

  In de kolom 'Scherm' ziet u om welk scherm het gaat. Op deze plattegrond kunt u zien waar de schermen zich bevinden. Een scherm 'Noord' komt aan de noordzijde van het spoor, een scherm 'Zuid' aan de zuidzijde van het spoor.

  Periode: Locatie: Scherm:
  3 september - 4 oktober Amstel Noord 4
  10 september - 3 oktober Peelklamp Noord 3
  28 augustus - 3 oktober Parallelweg t.h.v. nr. 159 Noord 1
  4 oktober - 12 oktober Snoertsebaan - Clarinetweg Zuid 10
  4 oktober - 12 oktober Clarinetweg t.h.v. nr. 30 en 32 Zuid 11
  klaar Spoorlaan Noord 6
  klaar Helmondseweg t.h.v. nr. 115 en 117 Noord 9
  27 augustus - 5 oktober Textielstraat t.h.v. nr. 14 Noord 8
  4 oktober - 12 oktober Clarinetweg t.h.v. nr. 10 t/m 20 Zuid 12
  28 augustus - 11 oktober Parallelweg t.h.v. nr. 121 t/m 155 Noord 2
  27 augustus - 26 oktober Tramstraat Noord 5
  27 augustus - 12 oktober Trampstraat / omgeving NS-station Noord 5 (perron)
  27 augustus - 12 oktober Textielstraat Noord 7
  3 september - 12 oktober Fabriekstraat t.h.v. nr. 6 t/m 10k Zuid 14 + 18
  10 september - 26 oktober Fabriekstraat t.h.v. nr. 30 Zuid 13
  3 september - 26 oktober Katoenstraat Zuid 15
  10 september - 26 oktober Biesdeel t.h.v. nr. 14 en nr. 16 Zuid 16 + 17

  Presentatiefilm Stiller spoor Deurne

  Om een beter beeld te krijgen van het plaatsen van de schermen in de verschillende gebieden, hebben we een presentatiefilm van het project Stiller spoor voor Deurne op YouTube gezet.

  Aan de presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u behoefte hebben om de virtuele maquette in zijn geheel te bekijken, neem dan gerust contact met ons op.

  Type geluidschermen

  De geluidschermen worden uitgevoerd in miscanthusvezelbeton. Het gaat om betonnen schermen met vezels van olifantengras (miscanthus). Aan de straatzijde wordt het scherm uitgevoerd met een print in de kleur en uitstraling van kokosstrengen. Ter hoogte van het perron van station Deurne komen glazen schermen. Er komen ook glazen vensters in de geluidschermen ter hoogte van wegen die haaks op het spoor uitkomen, bijvoorbeeld bij de T-splitsingen van de zijwegen van de Peelklamp. Tegen de glazen schermen worden 'zwaluwen' geplakt om te voorkomen dat er vogels tegen de schermen vliegen.

  Beplanting tegen de schermen

  Aan de straatzijde komt waar mogelijk begroeiing tegen de schermen. Dit project wordt opgepakt vanuit Deurne Doet 't en dit gebeurt in overleg met bewoners. De begroeiing wordt geplant in het plantseizoen.

  Gevelisolatie

  Woningen waar de geluidshinder, ondanks de aanleg van raildempers en geluidsschermen, nog te hoog is komen in aanmerking voor gevelmaatregelen. Denk hierbij aan dik glas, dakisolatie of geluidgedempte ventilatie. Bij 119 woningen heeft een woningonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken welke woningen wel en niet in aanmerking komen voor aanvullende gevelmaatregelen. 19 woningen komen hiervoor in aanmerking. De bewoners van de woningen die zijn onderzocht, zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

  Heeft u nog vragen?

  Neemt u dan contact met ons op via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-38 77 11.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties