Spoortunnel Binderendreef

 • Omschrijving

  Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang onder het spoor. Deze spooronderdoorgang zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid.

  Online platform

  Er is een online platform ingericht waar u terecht kunt voor informatie, de planning, impressies en een 3D-animatie van de spooronderdoorgang. Daar kunt u ook vragen stellen of een opmerking achterlaten. Bezoek hier het online platform van de spooronderdoorgang Binderendreef Deurne.

  Bestemmingsplan

  In april en mei van dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan onderdoorgang Binderendreef ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen binnen gekomen van met name bewoners uit de directe omgeving van de Binderendreef. De gemeente verwerkt deze zienswijzen en daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Verkeersstudie

  De gemeente is gestart met een uitgebreide verkeersstudie om de effecten van de komst van de spoortunnel op de omgeving in beeld te brengen. De komst van de tunnel gaat namelijk effect hebben op de verkeersstromen in dit gebied. Onder andere wordt gekeken naar het veilig kunnen oversteken van de Binderendreef door fietsers. Diverse alternatieven worden tegen het licht gehouden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dat bekend gemaakt.

  Afsluiting en omleidingsroutes

  Tijdens de aanleg van de spooronderdoorgang is de Binderendreef ruim een jaar afgesloten voor al het verkeer. In samenwerking met de aannemer worden op een later moment de omleidingsroutes bepaald. Het doel is de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar het is onvermijdelijk dat het in deze periode drukker is op andere wegen en spoorwegovergangen in Deurne.

  Informatiebijeenkomst op een later moment

  Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan in april ter inzage werd gelegd, wilde de gemeente een informatieavond organiseren voor buurtbewoners en andere belangstellenden. In verband met het coronavirus was dit niet mogelijk. In plaats daarvan kunt u terecht op het online platform. Daar kunt u (onderaan de pagina) ook vragen stellen of opmerkingen achterlaten.

  Het is de bedoeling om op een later moment wel een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren waar onder andere meer uitleg gegeven wordt over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houden de gemeente, ProRail en de aannemer daar rekening mee bij het organiseren van deze bijeenkomst.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties