Aanleg spoortunnel en aanpak overwegen

 • Omschrijving

  In de kern van Deurne liggen drie drukke spoorwegovergangen: de Binderendreef, Vlierdenseweg en Liesselseweg. Bij alle drie de overwegen worden maatregelen genomen om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.

  Aanleg spoortunnel Binderendreef

  Bij de Binderendreef wordt een spoortunnel aangelegd. De spoortunnel wordt gebouwd door een aannemer in opdracht van spoorbeheerder ProRail. Hieronder ziet u de planning van de verdere voorbereidingen en de bouw van de tunnel.

  Wat? Wanneer? Resultaat Status
  Opstellen overdrachtsdossier tot eind 2018 definitief overdrachtsdossier Gereed
  Opstellen aanbestedingsdossier najaar 2018 - voorjaar 2019 dossier om aanbesteding te kunnen starten In uitvoering
  Aanbesteding zomer 2019 aannemer bekend die de tunnel gaat ontwerpen en bouwen In voorbereiding
  Tekenen en ontwerpen spoortunnel en verdere voorbereidingen najaar 2019 - voorjaar 2020 definitief ontwerp van de spoortunnel en verdere voorbereidingen om te kunnen bouwen
  Bouw van de spoortunnel zomer 2020 - najaar 2021 tunnel gebouwd en gereed voor gebruik

  Zoals de planning nu is, is de spoortunnel dus in het najaar van 2021 klaar. We realiseren ons dat dit nog een tijd duurt. Het bouwen van een spoortunnel vraagt om een gedegen voorbereiding. Een spoortunnel wordt aangelegd voor een periode van minimaal 100 jaar. Er worden strenge eisen aan gesteld. Ook de bouw van de tunnel vraagt om een goede voorbereiding. Er moet gegraven en gebouwd worden nabij het spoor, terwijl de treinen – op enkele treinvrije periodes na – moeten blijven rijden. Ook op andere plekken in het land duurt zo’n proces enkele jaren.

  Meer informatie over de planning en de stappen die nodig zijn om de tunnel te kunnen aanleggen, leest u in de nieuwsbrief van oktober 2018 en de nieuwsbrief van februari 2019.

  Afsluiting en omleidingsroutes
  Tijdens de bouw van de spoortunnel is de Binderendreef ongeveer een jaar afgesloten voor al het verkeer. De gemeente doet er alles aan om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk regionaal om te leiden, via bijvoorbeeld de N279-N270 of de A67. Dit wordt zo goed mogelijk afgestemd op andere werkzaamheden die in de regio plaatsvinden.

  Ook in Deurne zelf wordt hier rekening mee gehouden. Zo is de planning om de werkzaamheden aan de Stationsstraat (rioolvervanging en opnieuw asfalteren) voor de zomer van 2020 af te hebben. Daardoor is de route via de Vlierdenseweg – Stationsstraat weer op tijd open voordat de bouw van de spoortunnel begint. De werkzaamheden bij de Liesselseweg worden dit jaar uitgevoerd. Hieronder leest u daar meer over.

  Ondanks de maatregelen die worden genomen om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Deurne heen om te leiden, is het onvermijdelijk dat het tijdens de bouw van de spoortunnel drukker is bij de andere spoorwegovergangen in Deurne.

  Filmpje van de spoortunnel
  Bekijk hier een animatiefilmpje waarin u de tunnel van verschillende kanten kunt bekijken.

  Financiering
  De financiering voor de tunnel is rond: 60% wordt betaald door de provincie en 40% door de gemeente. In totaal kost de tunnel ongeveer € 13 miljoen. De spoortunnel wordt aangelegd door spoorbeheerder ProRail, in opdracht van de gemeente.

  Aanpak spoorwegovergang Liesselseweg

  Bij de Liesselseweg staan verkeerslichten die nog uit de jaren 80 komen. Deze verkeerslichten worden vervangen. Er komt een modern en slim regelsysteem dat veel beter reageert op het aanbod van verkeer. Ook wordt het systeem beter afgesteld op de spoorwegovergang. Dit moet zorgen voor meer veiligheid en een betere doorstroming van het verkeer. De verkeerslichten worden vervangen bij het kruispunt Liesselseweg-Toon Kortoomslaan-Amstel-Tramweg en bij de kruising Liesselseweg-Fabriekstraat-Hub van Doorneweg. Het systeem van de verkeerslichten communiceert ook met de lichten en slagbomen van de spoorwegovergang. Dit zorgt er ook voor dat auto’s op tijd van de spoorwegovergang af zijn zodra een trein moet passeren.

  In februari vindt de aanbesteding plaats. Daarbij wordt de aannemer geselecteerd die de verkeerslichten gaat vervangen en het nieuwe, slimme regelsysteem installeert.

  Asfalteren
  Tegelijkertijd met de vervanging van de verkeerslichten, worden de twee kruispunten aan weerszijden van het spoor opnieuw geasfalteerd. Dit is nodig, omdat het wegdek is versleten. Het vervangen van de verkeerslichten en het asfalteren wordt bewust gecombineerd uitgevoerd, zodat er maar één keer overlast is voor het verkeer. Vorig jaar is de rest van de Liesselseweg en het Loon al opnieuw geasfalteerd.

  Planning en wegafsluiting
  Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de Amstel-Hagelkruisweg. Op het moment dat deze werkzaamheden ver genoeg zijn gevorderd vanaf het kruispunt met de Liesselseweg, kan het werk aan de verkeerslichten en het asfalteren uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan de verkeerslichten vinden grotendeels naast de weg plaats. Voor het asfalteren moeten de kruispunten wel afgesloten worden.

  Financiering
  De spoorwegovergang bij de Liesselseweg wordt aangepakt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Voor dit project krijgt Deurne cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van provincie Noord-Brabant.

  Aanpak spoorwegovergang Vlierdenseweg

  In 2018 zijn de werkzaamheden aan de Vlierdenseweg uitgevoerd. De ‘slinger’ is uit de weg gehaald en het kruispunt met de Fabriekstraat is anders aangesloten. Verkeer dat over het spoor rijdt, hoeft nu niet meer te wachten voor de voorrangskruising met de Fabriekstraat. Dit leidt tot een veiligere situatie en een betere doorstroming voor het verkeer. Ook voor fietsers is de situatie veiliger geworden.

  In het voorjaar van 2019 worden er nog bomen en hagen geplant. Dit gebeurt gelijktijdig met de inrichting van het groen bij de nieuwe woningen in de Spoorzone. Bij dit Deurne Doet ‘t-project worden de bewoners betrokken.

  Financiering
  De spoorwegovergang bij de Vlierdenseweg is verbeterd in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), dankzij cofinanciering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en provincie Noord-Brabant.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties