Huis voor de Samenleving

  • Omschrijving

    Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een duurzaam en toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners, bedrijven en instellingen en voor de partners die ook in het gebouw zitten. Het Huis voor de Samenleving wordt volledig energieneutraal en met het gebouw wil de gemeente zorgen voor een betere verbinding in het centrum.

    Schetsontwerp is gepresenteerd

    Inmiddels is, na een flinke inventarisatie onder alle betrokkenen, het schetsontwerp van het Huis voor de Samenleving gereed. Het schetsontwerp is op donderdag 20 juni aan de raadscommissie Bestuur gepresenteerd. Het ontwerpteam ontwerpt in drie fases, van grof naar fijn: via een schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp tot het uiteindelijk definitief ontwerp. Dit gebeurt interactief met alle betrokkenen. De reacties van betrokkenen op het schetsontwerp benut het ontwerpteam bij het opstellen van het voorlopig ontwerp.


    Wil je meer weten over onze plannen? Bekijk één van de onderstaande documenten.

  • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties