Herinrichting N270

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg. Hiermee willen wij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. De provincie heeft een speciale website hiervoor ingericht. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief over de herinrichting en kunt u meer informatie vinden.

  Website herinrichting N270

  Bestemmingsplan

  Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Deurne eind 2018 zijn er 18 beroepen binnen gekomen. De Raad van State buigt zich over de beroepen en bepaalt of de beroepen gegrond zijn of niet. Verwerpt de Raad van State de beroepen, dan is daarna het bestemmingsplan onherroepelijk. Als de Raad van State een beroep gegrond verklaart, zijn er meerdere opties mogelijk.

  Grondverwerving

  Voor het realiseren van de nieuwe weginrichting is meer grondoppervlakte nodig, onder andere omdat er kruispunten en parallelwegen komen, fietspaden breder worden en wateropvang noodzakelijk is. Gesprekken met grondeigenaren lopen parallel aan de bestemmingsplanprocedure zodat de aanleg zo snel mogelijk kan starten indien het bestemmingsplan onherroepelijk is verklaard. Het doel van de provincie is om zo goed mogelijk met de betrokkenen tot een overeenkomst te komen. Lukt dit niet dan kijkt de provincie naar de mogelijkheid om de gronden te onteigenen, dit om de veiligheid van de Langstraat zo snel mogelijk te kunnen verbeteren. De aanbesteding van het werk start als het bestemmingsplan onherroepelijk is en er voldoende gronden aangekocht zijn.

  Geluidsanering

  Tegelijk met de bestemmingsplanprocedure loopt ook de procedure om tot maatregelen te komen in verband met de geluidbelasting vanuit de N270. In het kort wil dit zeggen, dat geluidsmaatregelen zijn onderzocht voor woningen die in het verleden zijn benoemd als zogenoemde ‘saneringswoning’. Saneringswoningen zijn woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting ondervonden als gevolg van een weg en op een lijst van het Rijk zijn geplaatst. De inhoudelijke informatie van dit onderzoek is opgenomen in twee rapporten die bij het (ontwerp)bestemmingsplan N270 Langstraat en het ontwerpsaneringsprogramma zijn toegevoegd.

  Op 15 januari 2019 hebben burgemeester en wethouders van Deurne voor de woningen, die een geluidsbelasting ondervinden vanwege de ‘Helmondsingel en Langstraat” een saneringsprogramma bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ingediend. Mede op basis van het saneringsprogramma heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bij besluit van 14 mei 2019 voor deze woningen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vanwege de “Helmondsingel en Langstraat” vastgesteld. Het besluit en de bijbehorende stukken, waaronder het saneringsprogramma liggen nog tot 19 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

  Met het indienen van het saneringsprogramma is ook een voorbereidingssubsidie aangevraagd voor het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek van de saneringswoningen. Uit dit onderzoek moet blijken of woningen in aanmerking komen voor maatregelen aan de gevel en, zo ja, welke maatregelen dat zijn. Het is nu nog niet te benoemen wanneer dit onderzoek gaat plaatsvinden, omdat de subsidie nog niet is verleend. Het is wel zo dat het onderzoek naar het geluidsniveau in de woningen en eventueel te nemen maatregelen onafhankelijk gepland wordt van de reconstructie van de N270 Langstraat. Zodra de subsidie is ontvangen, wordt er gestart. Hierover volgt nader bericht.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten?

  Vragen? U vindt meer informatie op www.brabant.nl/N270. Ook kunt u contact opnemen met: Sjef Wilgers, omgevingsmanager van de provincie via 06 15 09 31 03 of met Jos Korsten, projectmanager van de provincie, via telefoonnummer 06 55 68 65 09. U mag ook mailen naar N270deurne@brabant.nl.

  Mocht u specifiek over de geluidsanering vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Luuk Stortelder van de gemeente Deurne, telefoonnummer 0493-387711.

  N270 Helmond-Deurne

  Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Helmond en Deurne onderzoeken momenteel de herinrichting van de N270 tussen Helmond en Deurne. Hiermee willen zij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. Meer informatie over de voorgenomen herinrichting van dit gedeelte van de N270 vindt u op de onderstaande website. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

  Website herinrichting N270 Helmond-Deurne

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen