De effecten van klimaatverandering in kaart gebracht

 • Omschrijving

  In juni 2016 grote wateroverlast. In 2018 een lange en droge zomer. In 2019 een hittegolf en gebrek aan water om te sproeien. Iedereen heeft de afgelopen jaren meegemaakt wat een veranderend klimaat betekent. De kans op hitte, droogte en wateroverlast neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit heeft effect op onze leefomgeving, onze gezondheid en onze economie.

  De gevolgen zijn nu al merkbaar: gewasschade door droogte, hittestress bij mens en dier en waterschade. De gemeente wil Deurne weerbaar maken tegen het veranderende klimaat. Oftewel ‘Onweerstaanbaar’.

  Klimaatstresstest

  Deurne moet zich wapenen tegen de nadelige effecten van de klimaatontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van de waterafvoer, aanleg van meer groen en het zorgen voor schaduwrijke plekken in de woonkernen. Om maatregelen te treffen moet eerst in beeld zijn waar de grootste knelpunten te verwachten zijn. Om dit in kaart te brengen is in 2019 een klimaatstresstest uitgevoerd.

  In een klimaatstresstest wordt de ontwikkeling van het klimaat nagebootst met rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. Met deze informatie wordt zichtbaar wat er gebeurt als het harder gaat regenen, waar het in de zomer extra heet wordt en wat er gebeurt met het grondwater in droge periodes. In 2019 is de klimaatstresstest voor de gemeente Deurne uitgevoerd, in samenwerking met de omliggende Peelgemeenten.

 • Goed om te weten

  Wat komt er op Deurne af?

  Als het vaker en harder gaat regenen, neemt de wateroverlast toe. De meest kwetsbare plekken in de gemeente Deurne zijn bekend en er wordt al hard gewerkt om de risico’s te beperken. De grootste knelpunten liggen in de kern Deurne. Hier blijkt de gevoeligheid voor extreme buien het grootst.

  Bij de extreme buien kunnen ook de sloten van het waterschap niet al het regenwater afvoeren en ontstaat op een aantal plaatsen overlast doordat sloten buiten hun oevers treden.

  De toenemende hitte heeft vooral effect op de bedrijventerreinen met grote dakoppervlakken. Hier is bovendien weinig groen om voor schaduw en verdamping te zorgen. Gebouwen worden zo warm dat ze ’s nachts onvoldoende afkoelen en warmte blijven afgeven. Hierdoor komt de nachttemperatuur niet onder 20 graden en ontstaat hittestress. Het aantal dagen met temperaturen boven de 30 graden neemt toe. Nu gebeurt dat gemiddeld 7 dagen per jaar, dit gaat oplopen tot meer dan 18 dagen.

  Klimaatbestendige gemeente

  Met de uitkomsten van de klimaatstresstest bekijkt de gemeente hoe problemen in de toekomst beperkt kunnen worden. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners en ondernemers om te bekijken wat zij samen kunnen doen om de gemeente Deurne klimaatbestendig te maken. Dat doen we tijdens zogenoemde ‘klimaatdialogen’. In de loop van dit jaar worden inwoners en ondernemers hiervoor uitgenodigd.

  Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd om de wateroverlast aan te pakken. Zo is op meerdere plekken het oude riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel, zijn er ondergrondse waterbergingen aangelegd of wordt het regenwater opgevangen in wadi’s. Samen met het waterschap bekijkt de gemeente hoe beken en sloten aangepast kunnen worden, zodat het regenwater sneller wordt afgevoerd óf juist langer in een gebied blijft voor droge periodes.

  Wat kunt u doen?

  Ook u kunt helpen om de gemeente Deurne klimaatbestendig te maken. Een groot deel van de oppervlakten in de gemeente is in particulier bezit. Denk aan daken van huizen of bedrijven, opritten of tuinen. Met eenvoudige maatregelen kunt u uw omgeving klimaatbestendig maken. Door tegel eruit, plant erin bijvoorbeeld. Een groene tuin houdt regenwater vast en zorgt voor verkoeling op hete dagen. Ook een groen dak houdt regenwater vast en brengt verkoeling. Of je koppelt de regenpijp af en laat het regenwater de tuin in lopen. Binnenkort komt de gemeente Deurne met een subsidie voor afkoppelen en de aanleg van groene daken.

  Binnenkort vindt u hier meer informatie over de klimaatdialogen, de aanpak van wateroverlast en subsidies.

 • Meer informatie

  Wilt u meer weten over de uitkomsten van de klimaatstresstest? Lees dan verder op de website klimaatadaptatiebrabant.nl.

 • Pdf-documenten

 • Lees ook

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen