Glasvezel

E-Fiber en KPN NetwerkNL hebben ervoor gekozen om de aanlegwerkzaamheden voor de glasvezelnetwerken in de kern van Deurne te bundelen. Spitters zal als onafhankelijke partij, in opdracht van E-Fiber en KPN NetwerkNL, beide netwerken tegelijkertijd aanleggen.

Dit is de uitkomst van gezamenlijk overleg tussen de twee glasvezelbedrijven en de gemeente Deurne. Aan zowel E-Fiber als KPN NetwerkNL wordt door de gemeente een instemmingsbesluit verleend. Dit besluit is nodig om een glasvezelnetwerk te mogen aanleggen. E-Fiber en KPN NetwerkNL leggen ieder hun eigen netwerk aan, maar de werkzaamheden worden voor het overlappende deel in één keer uitgevoerd door één aannemer. In de praktijk betekent dit dat de aannemer het trottoir open legt, één sleuf graaft en daar twee buizen voor het glasvezelnetwerk in legt. De woning ontvangt twee gratis glasvezelaansluitpunten, waarmee de bewoner, voor zover nog niet gedaan, kan kiezen om het netwerk van E-Fiber of KPN NetwerkNL in gebruik te nemen.

De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt

Door de gelijktijdige aanleg wordt de overlast voor bewoners en aanliggende bedrijven zo veel mogelijk beperkt.

Communicatie aanleg glasvezelnetwerken

Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners van de kern van Deurne over de start van de werkzaamheden. E-Fiber legt ook een glasvezelnetwerk aan in de dorpen, het buitengebied en de bedrijventerreinen van de gemeente Deurne. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Spitters.

Vragen over de werkzaamheden en providerdiensten

Inwoners van Deurne kunnen met vragen over de aanlegwerkzaamheden terecht bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch via telefoonnummer 040 258 08 30.

Meer informatie over de diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op www.iedereenglasvezel.nl/deurne, e-mail info@iedereenglasvezel.nl of telefoonnummer 030 – 2251901.

Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.

Gebieden

E-Fiber wil haar glasvezelnetwerk aanleggen in de hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden. KPN NetwerkNL wil glasvezel aanleggen in een groot deel van de kern Deurne. In het onderstaande schema ziet u in welke gebieden zij willen aanleggen.

Bedrijf Gebied
E-Fiber hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden en bedrijventerreinen
KPN NetwerkNL een groot deel van de kern Deurne, met uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270

Vrije marktkeuze

Inwoners mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije marktkeuze’. Als u wilt overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder, dient u contact op te nemen met de aanbieder waar u een contract heeft afgesloten.

Terug

Pagina opties