Glasvezel

Op 8 januari werd bekend dat door E-Fiber een glasvezelnetwerk in de gemeente Deurne wordt uitgerold. Dit was het gevolg van een positieve vraagbundeling, die liep tot en met 31 december. Naast deze ontwikkeling, wil ook KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aanleggen in de gemeente Deurne. Zij zijn in de week van 11 februari met een communicatiecampagne gestart om hier bekendheid aan te geven.

E-Fiber wil haar glasvezelnetwerk aanleggen in de hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden. KPN NetwerkNL wil glasvezel aanleggen in een groot deel van de kern Deurne. In het onderstaande schema ziet u in welke gebieden zij willen aanleggen.

Bedrijf Gebied
E-Fiber hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden
KPN NetwerkNL een groot deel van de kern Deurne, met uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270

Aanvraag instemmingsbesluit

Beide bedrijven hebben bij de gemeente een aanvraag voor een instemmingsbesluit ingediend. Dit instemmingsbesluit is nodig om het glasvezelnetwerk te mogen aanleggen. De gemeente heeft beide aanvragen in behandeling en toetst of ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Bij elke aanvraag die hier aan voldoet, verleent de gemeente het instemmingsbesluit.

Werkzaamheden op elkaar afstemmen

De gebieden waarin E-Fiber en KPN NetwerkNL glasvezel willen aanleggen, overlappen elkaar deels. Vanuit onze coördinerende rol vragen wij beide bedrijven om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Dit om te voorkomen dat straten twee keer opengehaald worden en er twee keer overlast is voor bewoners en bedrijven. De gemeente, E-Fiber en KPN NetwerkNL zijn hierover met elkaar in gesprek. Zodra er meer bekend is over de uitkomst van deze gesprekken, leest u dat op deze website.

Planning aanleg is nog niet bekend

Zodra er meer bekend is over de aanleg van het glasvezel en de planning, communiceren de glasvezelbedrijven daar over. Ook leest u dat dan op deze website.

Vrije marktkeuze

Inwoners mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije marktkeuze’. Als u wilt overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder, dient u contact op te nemen met de aanbieder waar u een contract heeft afgesloten.

Rol van de gemeente

Naast de toetsende en vergunningverlenende rol heeft de gemeente bij de aanleg van glasvezel een coördinerende en faciliterende rol. De gemeente coördineert de werkzaamheden bij de aanleg, houdt toezicht op het werk en controleert of de trottoirs en bermen na de aanleg goed worden achtergelaten. De gemeente is geen opdrachtgever en bepaalt ook niet welke bedrijven glasvezel aanleggen en in welke gebieden. Dit bepalen marktpartijen zelf.

Meer informatie over de aanleg van glasvezel door E-Fiber

Website: www.iedereenglasvezel.nl/deurne
E-mail: info@iedereenglasvezel.nl
Telefoonnummer: 030 – 2251901

Alle huizen en bedrijven worden voor 1 mei 2019 bezocht door schouwers van E-Fiber. De bewoner krijgt hier vooraf schriftelijk bericht over. De schouwers dragen bedrijfskleding van E-Fiber en kunnen zich legitimeren.

Informatie over de aanleg van glasvezel door KPN NetwerkNL

Website: www.kpnnetwerk.nl
Telefoonnummer: 088-0063744

Vanaf 25 februari gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de woningen in Deurne langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. De bewoner krijgt hier vooraf schriftelijk bericht over. De glasvezelvoorbereiders dragen bedrijfskleding van KPN NetwerkNL en kunnen zich legitimeren.

KPN NetwerkNL organiseert glasvezelinformatieavonden voor inwoners van Deurne

KPN NetwerkNL organiseerde 28 februari de eerste van vier glasvezelinformatieavonden voor de inwoners van Deurne. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden en tijdens de informatieavonden geeft KPN NetwerkNL meer uitleg over de aanleg van het netwerk.

KPN NetwerkNL heeft nog drie informatieavonden in Deurne aangekondigd: op 8 april, 6 juni en 4 juli. Meer informatie over de actuele locatie en tijden is te vinden op www.kpnnetwerk.nl.

Terug

Pagina opties