Glasvezel

Zowel E-Fiber als KPN NetwerkNL legt in de gemeente Deurne een glasvezelnetwerk aan. Aannemer Spitters legt de beide glasvezelnetwerken gelijktijdig aan.

De gezamenlijke aanleg is de uitkomst van overleg tussen de twee glasvezelbedrijven en de gemeente Deurne. E-Fiber en KPN NetwerkNL leggen ieder hun eigen netwerk aan, maar de werkzaamheden worden in de combigebieden in één keer uitgevoerd door één aannemer. In de praktijk betekent dit dat de aannemer het trottoir open legt, één sleuf graaft en daar twee buizen voor het glasvezelnetwerk in legt. Door de gelijktijdige aanleg wordt de overlast voor bewoners en aanliggende bedrijven zo veel mogelijk beperkt.

Planning

Globaal ziet de planning voor de aanleg van de glasvezelnetwerken er als volgt uit:

Kern van Deurne

  • start aanleg augustus 2019
  • eerste huisaansluitingen oktober 2019
  • netwerk gereed februari 2021

Buitengebied Deurne

  • start aanleg maart 2020
  • eerste huisaansluitingen mei 2020
  • netwerk gereed juni 2021

Meer informatie over de aanleg van glasvezel vindt u op de website van E-Fiber en de website van KPN NetwerkNL. Daar vindt u de planning en de indeling van de gebieden. Een deel van de gebieden betreft combigebieden. Hier legt Spitters als onafhankelijke aannemer zowel het glasvezelnetwerk van E-Fiber als het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL aan.

In de week van maandag 19 augustus vangen de graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel aan. Volgens de planning beschikken alle adressen in de gemeente Deurne voor de zomer van 2021 over een gratis glasvezelaansluiting. In totaal ligt er dan circa 400 kilometer glasvezelnetwerk van E-Fiber en circa 120 kilometer glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL.

Spitters informeert, namens E-Fiber en KPN NetwerkNL, de inwoners over de start van de werkzaamheden in hun straat.

Vragen over de werkzaamheden

Inwoners van de gemeente Deurne kunnen met vragen over de aanlegwerkzaamheden terecht bij Spitters, via deurne@spitters.nl of telefonisch via telefoonnummer 0493 72 49 09.

Vragen over de providerdiensten

Meer informatie over de diensten op het nieuwe glasvezelnetwerk van E-Fiber is te vinden op www.e-fiber.nl/deurne, e-mail info@e-fiber.nl of telefoonnummer 030 – 2251901.

Meer informatie over het glasvezelnetwerk van KPN NetwerkNL is te vinden op www.kpnnetwerk.nl of telefoonnummer 088-0063744.

Gebieden

In het onderstaande schema ziet u in welke gebieden E-Fiber en KPN NetwerkNL hun glasvezelnetwerken aanleggen:

Bedrijf Gebied
E-Fiber hele gemeente Deurne, inclusief de buitengebieden en bedrijventerreinen
KPN NetwerkNL de kern Deurne, met uitzondering van de bedrijventerreinen en de adressen ten noorden van de N270

Vrije marktkeuze

Inwoners mogen zelf kiezen bij welke glasvezelaanbieder zij een contract afsluiten. Het is een ‘vrije marktkeuze’. Als u wilt overstappen van de ene naar de andere glasvezelaanbieder, dient u contact op te nemen met de aanbieder waar u een contract heeft afgesloten.

Terug

Pagina opties