Meldingen en klachten

Melding woon- en leefomgeving

Ziet u een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Of heeft u overlast door parkeren? Meld het ons!

melding doen

Plaagdieren

Wat u moet doen als u last heeft van ratten, muizen, wespen, rupsen in uw leefomgeving.

Plaagdieren

Rioolverstopping

Wat u moet doen bij een verstopt riool of problemen met de drukriolering.

product rioolverstopping

Milieuklacht

Heeft u een klacht over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

milieuklachten melden

Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.

naar BSOB

Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Deurne? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt. 

product klacht indienen

Klacht verwerking persoonsgegevens

De gemeente Deurne gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

pagina privacyverklaring

Melding openbare verlichting

Via het formulier kunt u direct een storing aan de openbare verlichting melden.

Met het formulier op de website kunt u direct een storing aan de openbare verlichting melden.

Klacht afvalinzameling

Is uw container niet geleegd? Of het plastic niet opgehaald?

Neem dan contact op met BLINK: 

  • telefoonnummer 0800-04 92
  • of mail naar klantenservice@mijnblink.nl

meer over afval

Verloren en gevonden voorwerpen

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen.

Product gevonden en verloren

Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Deurne iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken.

Product bezwaar maken

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

product gemeente aansprakelijk stellen

Klacht over Zorg in Deurne/Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij 'Peelgemeenten'. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

klacht indienen

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Vanaf maandag 16 november is het gemeentehuis geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen