Meldingen en klachten

Melding woon- en leefomgeving

Is er iets niet in orde in uw buurt, zoals een lantaarnpaal, een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Meld het ons!

melding doen

Milieuklacht

Heeft u een klacht over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

milieuklachten melden

Plaagdieren

Wat u moet doen als u last heeft van ratten, muizen, wespen, rupsen in uw leefomgeving.

Plaagdieren

Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Deurne iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken.

Product bezwaar maken

Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Deurne? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt. 

product klacht indienen

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

product gemeente aansprakelijk stellen

Verloren en gevonden voorwerpen

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen.

Product gevonden en verloren

Klacht afvalinzameling

Is uw container niet geleegd? Of het plastic niet opgehaald?

Neem dan contact op met BLINK: 

  • telefoonnummer 0800-04 92
  • of mail naar klantenservice@mijnblink.nl

meer over afval

Rioolverstopping

Wat u moet doen bij een verstopt riool of problemen met de drukriolering.

product rioolverstopping

Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.

naar BSOB

Klacht over Zorg in Deurne/Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij 'Peelgemeenten'. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

klacht indienen

Klacht verwerking persoonsgegevens

De gemeente Deurne gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

pagina privacyverklaring

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen